foodpanda กรุงเทพ กับการรับมือภายใต้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

foodpanda กรุงเทพ
October 27, 2021 0 Comments

                หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ทั้งโลกต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal และ Next Normal ในอนาคต ภายใต้สถานการณ์อันตึงเครียดนี้ ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่คือ Food Delivery ที่ดูเหมือนว่านับวันการแข่งขันในธุรกิจนี้ยิ่งมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ foodpanda กรุงเทพมีนโยบายอย่างไรในการรับมือสถานการณ์เหล่านี้ เนื่องจากร้านค้าพันธมิตรและไรเดอร์ที่ร่วมงานต่างก็ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ไขและเยียวยาผู้ร่วมองค์กรของฟู้ดแพนด้าเป็นอย่างไร เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็น Food Delivery อันดับหนึ่งของไทย แคมเปญ Support Our Rider                 เป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนของ foodpanda กรุงเทพ เนื่องจากวิกฤตการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ใช้งานฟู้ดแพนด้าเพิ่มขึ้นก็จริง แต่การประกาศจำกัดการเดินทาง รวมไปถึงการประกาศปิดกิจการร้านค้าและธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน Work From Home กันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดมุมที่กลับกัน รายได้ที่ประชาชนได้รับก็ลดน้อยลงไปด้วย ตัวเลขยอดการสั่งซื้อ Food Delivery จึงมีจำนวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แคมเปญนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาไรเดอร์ ด้วยการมอบอาหารกลางวันให้กับไรเดอร์เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก่อนที่จะมีการแจก Voucher ให้กับลูกค้า โดยทุก …