เคลือบนาโน คืออะไร มีกี่ชั้น แต่ละชั้นทำหน้าที่อย่างไร

เคลือบ นาโน
July 23, 2022 0 Comments

การเคลือบนาโน เราได้ยินคำนี้กันจนคุ้นหู วัสดุต่างๆ มักมีการเคลือบนาโน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติกันสนิม ป้องกันการกระแทกและยังทำให้เกิดความสวยงามที่พื้นผิว การเคลือบนาโน หรือ Nano Coating คืออะไร การเคลือบนาโนมีกี่ชั้นและแต่ละชั้นทำหน้าที่อย่างไร วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ เพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับการเคลือบนาโนให้มากขึ้น เคลือบนาโน คืออะไร การเคลือบนาโน อนุภาคสารประกอบโลหะซึ่งเกิดจากการสร้างแผ่นฟิล์มน้ำมันระหว่างโลหะกับโลหะ จะแทรกตัวเติมรอยหยาบ หรือรอยแตกของผิวโลหะและซ่อมแซมผิวของโลหะทำให้เกิดผิวของสารประกอบขึ้นมาใหม่ที่เรียบมาก จากเดิมการเสียดสีจะเกิดจากผิวคู่สัมผัสระหว่างโลหะ กับ โลหะ เปลี่ยนกลายเป็นคู่สัมผัสใหม่ สารประกอบโลหะ กับ สารประกอบโลหะแทนที่ ซึ่งทำให้เกิดแรงเสียดทานต่ำตามหลักไทรโบโลยี การเคลือบนาโนมีข้อดีอย่างมาก ทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้างในอากาศ เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม การเคลือบนาโนในแต่ละชั้นมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป การเคลือบนาโนมีกี่ชั้น แต่ละชั้นทำหน้าที่อย่างไร การเคลือบนาโนชั้นที่ 1 การเคลือบนาโนชั้นที่ 1 ทำหน้าที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิม ชั้นนี้จะอยู่ติดกันเนื้อของเหล็กตัวถังจะเป็นสารฟอสเฟตประเภท Zinc Phosphate นอกจากการเคลือบนาโนในชั้นนี้จะช่วยป้องกันการเกิดสนิมแล้ว ยังเป็นรองพื้นให้กับสีในชั้นต่อๆ ไปได้อรกด้วย การเคลือบนาโนในชั้นที่ 1 มักใช้เทคนิคกระแสไฟฟ้าสถิต โดยมีความหนาประมาณ 20 ไมโครเมตร การเคลือบนาโนชั้นที่ 2 การเคลือบนาโนในชั้นที่สอง ทำหน้าที่ป้องกันการกระแทก …