foodpanda กรุงเทพ กับการรับมือภายใต้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

foodpanda กรุงเทพ
October 27, 2021 0 Comments

                หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ทั้งโลกต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal และ Next Normal ในอนาคต ภายใต้สถานการณ์อันตึงเครียดนี้ ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่คือ Food Delivery ที่ดูเหมือนว่านับวันการแข่งขันในธุรกิจนี้ยิ่งมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ foodpanda กรุงเทพมีนโยบายอย่างไรในการรับมือสถานการณ์เหล่านี้ เนื่องจากร้านค้าพันธมิตรและไรเดอร์ที่ร่วมงานต่างก็ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ไขและเยียวยาผู้ร่วมองค์กรของฟู้ดแพนด้าเป็นอย่างไร เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็น Food Delivery อันดับหนึ่งของไทย

แคมเปญ Support Our Rider

                เป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนของ foodpanda กรุงเทพ เนื่องจากวิกฤตการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ใช้งานฟู้ดแพนด้าเพิ่มขึ้นก็จริง แต่การประกาศจำกัดการเดินทาง รวมไปถึงการประกาศปิดกิจการร้านค้าและธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน Work From Home กันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดมุมที่กลับกัน รายได้ที่ประชาชนได้รับก็ลดน้อยลงไปด้วย ตัวเลขยอดการสั่งซื้อ Food Delivery จึงมีจำนวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แคมเปญนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาไรเดอร์ ด้วยการมอบอาหารกลางวันให้กับไรเดอร์เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก่อนที่จะมีการแจก Voucher ให้กับลูกค้า โดยทุก ๆ คำสั่งซื้อจะหัก 10 บาทเพื่อมอบให้กับไรเดอร์โดยตรง แคมเปญนี้สามารถสร้าง Demand และสร้างรายได้ให้กับไรเดอร์รวมไปถึงร้านค้าพันธมิตรได้ในเวลาเดียวกัน

ลดค่าธรรมเนียมให้กับร้านค้าพันธมิตร

                ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บร้านค้าพันธมิตรที่ใช้บริการแพลตฟอร์มของฟู้ดแพนด้า หรือค่า GP ซึ่ง foodpanda กรุงเทพยอมรับว่าค่าธรรมเนียมนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นต้นทุนที่จะนำไปพัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึงการกำหนดโปรโมชั่นต่าง ๆ แต่เพื่อช่วยเยียวยาร้านค้าพันธมิตร ฟู้ดแพนด้าได้กำหนดลดค่า GP ให้กับร้านค้าในระยะสั้นเพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ส่วนในระยะยาวค่า GP จะกลับมาเท่าเดิม เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการและการกำหนดโปรโมชั่นใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้า และเพื่อสร้างรายได้ให้กับร้านค้าพันธมิตรในระยะยาว

แผนการลงทุนในอนาคต

                ในอนาคตฟู้ดแพนด้ายังคงมุ่งมั่นพัฒนาตามเป้าหมายหลัก นั่นคือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพื่อก่อให้เกิด Demand เพื่อผลประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับไรเดอร์และร้านค้าพันธมิตร อีกทั้งยังขยายความช่วยเหลือไปสู่ร้านค้าชุมชน นอกจากนี้แผนการในอนาคตยังมีเป้าหมายพัฒนาและขยายแพนด้ามาร์ท ให้สามารถส่งสินค้าอุปโภคบริโภคได้มากขึ้น โดยปัจจุบันแพนด้ามาร์ทมีทั้งหมด 13 สาขา ซึ่งจะขยายเป็น 150 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และเพื่อสร้างพันธมิตรร้านค้ากับแพนด้ามาร์ทให้มากขึ้นกว่าเดิม

                foodpanda กรุงเทพและในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีร้านค้าพันธมิตรประมาณ 150,000 ร้านค้า และมีไรเดอร์ร่วมงานราว 130,000 คน มีทีมงานประสานงานอีกกว่า 1,000 คน แนวทางแห่งอนาคตที่ได้วางไว้คือการทำความเข้าใจและสื่อสารกับคนในองค์การให้มากขึ้น รวมไปถึงการสื่อสารออกไปบนโลกโซเชียลให้ได้รับรู้ว่าฟู้ดแพนด้ากำลังจะทำอะไร วางแผนอะไร และมีการปรับโครงสร้างสำหรับรับมือวิกฤตต่าง ๆ อย่างไร เพื่อเป็นการสื่อสารกับโลก และสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจให้กับลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.